top of page

CeraTex Keramiska stöd och skydd

Infraröda strålar gör att blodkärl expanderar och stimulerar blodcirkulationen. Det påskyndar utbytet av metaboliter mellan blodet och cellerna och underlättar för avlägsnande av pålagringar i blodkärlen. Cellerna får på så sätt bättre försörjning och slaggprodukter avlägsnas fortare. Lymfsystemet blir även mer effektivt på grund av att vattenmolekylerna vibrerar. Detta leder till förbättrad bortforsling av slaggprodukter och snabbare avgiftning. Infraröda vågor har också en stor positiv inverkan vid återhämtning efter kroppslig ansträngning och sport. Vid behandling vid rätt tillfälle kan man till exempel lindra träningsvärk eller överansträngning, ibland till och med undvika detta helt.


Keramiskt material avger infraröda vågor vid temperaturen 36°C


Keramiskt material avger infraröda vågor vid temperaturer mellan 35,5°C / 36,5°C. Våglängderna i det infraröda ljuset gör att vattenmolekylerna börjar vibrera. Den ursprungliga energin omvandlas till vissa delar till värmeenergi. Då kroppstemperaturen höjs något blir vattenmolekylerna mindre, vilket leder till ökad rörlighet av kroppsvätskor. Detta verkar vara nyckelfunktionen inom behandling med infraröda vågor. Infraröda vågor tillför energi till kroppen. Då all energi inte omvandlas till värmeenergi har forskare ställt sig frågan vad som händer med resten av energin. Det har fastställts att cellernas ämnesomsättning ökar och därmed ökning av tillväxt.


Biological activities caused by far-infrared radiation. Int. Journal of Biometerology 1989, 33, 145-150


Hur fungerar keramiskt material?

De cirka 30 olika mineraler som används i CeraTex keramiska material ger genom infraröda vågor en komplex fysiologisk effekt. Infraröda vågor producerar genom ökad blodcirkulation i kroppen så kallad djupgående värme. På så sätt stimuleras värmekänsliga nerver, vilket minskar muskelspänningar och stimulerar kroppen att sända ut endorfiner. Endorfiner är kroppens egen smärtlindring. Dessa processer samverkar med varandra, vilket innebär att effekten av de infraröda vågorna även når djupare in i kroppen och kan därmed ha en god effekt även på inflammationer. Vänligen använd inga krämer, geléer, salvor eller liknande tillsammans med keramiska textilier. Detta eftersom effekten av salvor och liknande tillsammans med infraröda vågor inte är dokumenterad.

De mineraler som finns i CeraTex keramiska material tar från kroppens värme upp infraröda vågor inom ett definierat område på 4-20 mikrometer och skickar dessa tillbaka. På så sätt stimuleras blodcirkulationen, lymfsystemet och celltillväxt. Blodflödet ökar på kort tid med upp till 80 % - svullnader går ner.

Utbytet av metaboliter mellan blodet och cellerna påskyndas och underlättar för avlägsnande av pålagringar i blodkärlen. Cellerna får på så sätt bättre försörjning och slaggprodukter avlägsnas fortare. Lymfsystemet blir även mer effektivt på grund av att vattenmolekylerna vibrerar. Detta leder till förbättrad bortforsling av slaggprodukter och snabbare avgiftning. I laboratorietester har det fastställts att cellernas tillväxt ökar med 150-200 %.

Den ökade tillväxten av cellerna är nyckeln till snabb läkning och effektiv nybildning av vävnad. Kinesiska forskare menar att våglängder mellan 2-25 mikrometer är mest effektiv för terapeutisk behandling. Omfattningen på vårt specialtillverkade keramiska material ligger på cirka 4-20 mikrometer (se laboratorietester på sidan 7). Alla dessa processer har blivit vetenskapligt undersökta, dokumenterade och utvärderade.


CeraTex Produkter och priser hittar du på


www.ceratex.se

bottom of page