top of page

FAQ

Vad gör en Osteopat?

Vi osteopater har en mjuk metod och behandlingsform som utgår från att kroppen fungerar som en enhet. Grundprincipen för oss är att rörelseapparaten, cirkulationen och nervsystemet bildar en dynamisk enhet. När vi behandlar är målet att minska störningar i kroppen, för att på så vis återställa kroppens naturliga balans och självläkande förmåga. Osteopatisk behandling är därför bra även i förebyggande syfte.Vad är cranialosteopati?

Cranialosteopati är en mild form av osteopatisk behandling där man använder mjuka tekniker för att få spänningar i kroppen att släppa. Det är ett mycket effektivt behandlingssätt när det gäller att behandla besvär hos personer i alla åldrar.


Om osteopati.

Att bibehålla en god mekanisk funktion är viktigt för hälsan. Problem i skelettet kan påverka hälsan på olika sätt genom att cirkulationen rubbas eller att nerverna påverkas i olika kroppsdelar. Mekaniska problem kan alltså inte bara leda till värk i leder och muskler utan även till störningar i inre organen och deras funktioner. Osteopater arbetar för att återställa balansen och harmonin i hela kroppen.


Hälsa.

Hälsa är inte bara att slippa sjukdomar eller smärta. Det är ett tillstånd av balans och harmoni i människans kropp och psyke. En frisk person bör kunna hantera t.ex. olyckor, infektioner eller känslomässig stress för att sedan bli helt återställda av sig själv. De flesta är inte fullt friska utan bär på effekter av händelser som drabbat dem i livet, och då fungerar inte den självläkande mekanismen som den skall.


Vad gör cranialosteopatin annorlunda?

I sin utbildning får osteopater lära sig en mängd olika behandlingsmetoder och tekniker. Allt ifrån lite hårdare “knäcktekniker” till de mjuka metoder som praktiseras av cranial-osteopater. Osteopater varierar sina behandlingsmetoder utifrån varje patients individuella problem. Cranialosteopaten kan ha olika specialiteter som t.ex. idrottsskador, belastningsskador och behandling av kroppens inre organ.


Ofrivilliga rörelser i kroppen.

Cranialosteopater är specialister på att känna små förändringar i alla kroppsvävnader. Skallen utgörs av 22 ben som är förenade på ett sådant sätt att skallen, under den rytmiska rörelsecykeln, ändrar sin form för att anpassa sig efter hjärnans rörelse inuti. Slag mot huvudet kan blockera eller störa denna rörelse. Detta kan orsaka ett stort antal olika problem både i huvudet och i andra delar av kroppen.


Samling av stress och spänningar i kroppen.

De flesta har någon gång blivit utsatta för ett fysiskt trauma. Kroppen kan ha klarat av skadan vid det aktuella tillfället, men en viss spänning blir ofta kvar. Sjukdomar och känslomässiga trauman kan också lämna kvar fysiska symtom. Gradvis kan kroppen få det svårare att klara av den ackumulerade stressen och symtom kan börja visa sig.


En fallstudie.

Anton är 6 år gammal. En dag ramlar han ner från ett träd och landar på baken. Han är blåslagen och har ont några dagar, men glömmer snart bort det. Utan att veta om det bär han fortfarande med sig en spänning i korsbenet, ländryggen och i skallbasen.


Vid 20 års ålder råkar Anton ut för en biloycka där han får en lättare whiplashskada och den nya skadan läggs till den spänning han redan hade.


Vid 30 års ålder utsätts Anton för stress på arbetet. Han börjar få huvudvärk och en del ryggsmärtor och han bestämmer sig för att konsultera en osteopat. Osteopaten upptäcker att den övre delen av nacken och skallbasen är komprimerade och orörliga, dels till följd av fallet som barn och dels från den senare bilolyckan. Behandling för att frigöra spänningen och återställa harmonin i kroppen genomförs. Anton blir fri från både huvudvärk och ryggsmärtor samtidigt som han får mer energi, sover bättre och klarar av stressen på arbetet bättre.


Vad innebär behandlingen?

En osteopat tar reda på patientens medicinska historia och följer upp den med en undersökning. Han/hon ställer diagnos på vad som orsakar symtomen och varför de utvecklats. Genom att använda cranialosteopati kommer kroppens samlade stress och spänningar gradvis att släppa. Målet är att lindra de aktuella symtomen och även förbättra den underliggande hälsan i vävnaderna, så att symtomen inte återkommer. Denna behandlingstyp passar alla, från nyfödda barn till mycket gamla, eftersom den är extremt mjuk.


Hur känns cranialbehandling?

Patienten kan få en känsla av tryck eller värme, antingen under osteopatens händer eller någon annanstans. De flesta patienter känner hur spänningen försvinner och att de blir avslappnade. Oftast får de mer energi och sover bättre, men många berättar även att allmäntillståndet förbättrats och att symtom som de inte har sökt för också blivit bättre.


Osteopatisk behandling har inte bara som mål att lindra enstaka symtom utan även att hjälpa kroppen att fungera bättre i alla avseenden.


När bör man kontakta en osteopat?

Att förebygga är bättre än att bota och det är ofta lättare för en osteopat att behandla underliggande stress och spänningar när det inte finns några ryggsmärtor. Man behöver inte ha ont den dag man får sin behandling. Det är bättre att konsultera en osteopat innan ryggbesvären blir allvarliga. Ryggbesvär är lättare att behandla på ett tidigt stadium. Det är viktigt att minimera skadan som kan orsakas av ojämn belastning på svaga områden i ryggraden.Vad kan osteopaten göra?

Kroppen kan liknas vid en bil som plötsligt behöver service och underhåll, bara för att den blivit lite äldre. Osteopater behandlar hela människan och inte bara vissa besvär. Därför kan man få hjälp med väldigt många olika problem. Osteopatisk behandling syftar till att frigöra spänningar och stress som samlats i kroppen under flera år och att förbättra cirkulationen i kroppen, vilket ofta leder till en allmän förbättring av hälsan.


Hur många behandlingar behövs?

Vissa människor behöver bara några få behandlingar medan andra kan må bättre av regelbunden behandling någon gång i månaden för att hålla sig igång. Patienterna blir ofta mycket nöjda över att de kan återgå till en mer aktiv livsstil.

bottom of page