top of page

Kraniosakralbehandling för häst/hund

KranioSakral terapi fungerar lika väl på hästar, hundar och andra djur som det gör på människor.


Här nedan följer fortsättningen om terapiformen på djur.


Våra nära och kära djur måste inte bara bära sina egna fysiska och emotionella problem utan "speglar" eller hjälper ofta till att bära sina människors problem i en eller annan form.


Av denna anledning kan det vara fördelaktigt att inte bara behandla djuret för dess fysiska, emotionella eller attitydproblem utan även dess närstående människa. Detta ger djuret möjligheten att snabbare och lättare minska sin totala “börda” av restriktioner när man behandlar djuret.


Att ge människan några behandlingar först ger också denne förståelse för vad som kan hända och förändras i djuret under och mellan behandlingarna. Har människan inte provat på själv har han eller hon inte någon möjlighet att föreställa sig vad som händer på insidan för djuret.


Djurets människa, som närvarar och ofta får vara delaktig under behandlingen, kommer också att upptäcka att det inte bara är djurets eller människans insida och kropp som förändras utan även deras gemensamma relation. Det är vanligt att människan upplever en betydligt närmre kontakt med och förståelse för sin häst eller hund efter KranioSakral behandling.


Hästar


Hästar utsätts dagligen för olika typer av onaturlig påfrestning. De påverkas betydligt mer än vi tror av olika typer av utrustning som används på dem, såsom sadlar, träns, bett, täcken etc och hur vi använder hästarna, såsom i ridning, hoppning, trav- eller galoppsport.


Ryttarnas och kuskarnas fysiska, emotionella och mentala restriktioner och obalanser påverkar hästarna både direkt och indirekt.


Annat som kan påverka hästarna är hovslageri, tandläkarbehandling, stallmiljö och hur de spenderar större delen av sin tid. De får också lätt skador i hagen och på hala ytor och väglag.


KranioSakral terapi kan med fördel användas på hästar för underhåll, rehabilitering efter skada (ny eller gammal) och för att hjälpa många olika åkommor och problem såsom nacke och rygg, roterat bäcken, bakdel, hälta och rörelsestörningar, leder, käkled, tinnitus, ansiktspares, huvudskakning, vissa allergier, täppta tårkanaler, kastreringsåkommor, svårigheter för vissa rörelser under ridning eller körning, beteendeavvikelser och emotionella problem, bara för att nämna några.


Ryttare


Ryttare påverkar sina hästar på många sätt som de flesta är totalt omedvetna om. Eftersom ryttaren sitter på och inverkar på hästen både fysiskt, mentalt och emotionellt medan hästen utför fysiskt arbete som kräver balans, koordination och samarbetsvilja, måste också hästen kontinuerligt inte bara balansera upp sig själv i sina egna tillkortakommanden utan också sin ryttares för att hålla ekipaget så balanserat som möjligt. Alla människor har sådana fysiska, mentala och emotionella restriktioner, obalanser och blockeringar, även mycket duktiga ryttare.


Många av de ryttare, vars hästar har fått några KS-behandlingar har efter en tid börjat inse att det är de själva som ger hästen många av dess fysiska och emotionella problem. De har då börjat ta behandling själva, vilket inte bara läker många av de fysiska och emotionella trauman som ryttare är extra bra på att samla på sig genom ofrivilliga avsittningar, utan de får också betydligt bättre kroppsuppfattning, vilket förbättrar deras balans, inverkan och samstämmighetsförmåga med hästen.


Efter att själva fått behandling har de dessutom en mycket klarare bild av hur de kan hjälpa sin häst till bästa möjliga integrerings-förhållanden efter en behandling, då de nu kan känna själva hur mycket som fortfarande processar på insidan i dagar eller veckor efter en behandling. Hur lång tid processerna tar är väldigt individuellt, allt från några dagar till ett antal månader. Det är inte nödvändigt att avstå ifrån arbete i flera månader, men 48 timmar efter behandling är absolut önskvärt. Många processer fortsätter under ytan på lång sikt, men hindrar inte normalt arbete.


När ryttaren får vara delaktig under hästens KS-behandling är det också lätt att upptäcka när ryttaren är för fysiskt, mentalt eller emotionellt påträngande för hästen och hon eller han kan lära sig att förhålla sig på för hästen rätt distans.


Texten hämtad från http://www.stillnessistitute.net/

bottom of page