top of page

LED-ljus behandling med Pharmalights koncept

En solig julidag för några år sedan fann jag ljuset! Det var då jag träffade Kicki och Marcus Odell första gången. Dessa två underbara människor har lärt mig otroligt mycket om hur LED-ljus kan läka vävnadsskador i kroppen.


Med den lilla batteridrivna Warp 10 kommer man långt men med Photizo kommer man längre. Jag använder båda apparaterna på både människor och hästar med mycket goda resultat. Tex så behandlar jag oftast musklerna före manipulation för att ha optimal blodcirkulation i vävnaden, då behöver jag inte "ta" i för att få låsningen att släppa.


WARP 10 (även applicerbart på Photizon)


Laboratory studies have shown that the technology has a healing effect by increasing the energy inside human cells, causing them to grow and replicate damaged tissue 150-200 percent faster than those not stimulated by such light. The device delivers 80 times more photon energy than a 250-Watt heat lamp, yet it remains cool to the touch. The power advantage reduces the treatment time required for each therapeutic session. It has a preset 88 second treatment session, with the majority of people seeing vast improvements from only 2 sessions a day. Completely safe and approved by the UK Medical Authorities, the device delivers the therapeutic treatment without the harmful effects of ultraviolet solar radiation.


To use the device you simply place it against the area of pain. Studies have shown that the photon effect can travel up to 23 centimeters into the body's tissues, allowing deep relief.


Referens: Tillverkaren QuantumDevices hemsida 2011.09.15


För mer info om LED-ljuset, läs på Pharmalights hemsida http://www.pharmalight.se/

bottom of page